Skip to content

AQUA Sanyo tăng thời gian bảo hành đồ điện lạnh lên tới 10 năm

1304 lượt đọc
AQUA Việt Nam triển khai chương trình mở rộng bảo hành lên tới 10 năm nhằm đáp ứng tốt nhất tới quý khách hàng khi cần hỗ trợ bảo hành, sửa chữa thiết bị trong quá trình sử dụng.

AQUA Sanyo tăng thời gian bảo hành đồ điện lạnh lên tới 10 năm

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng nội dung chương trình mở rộng thời gian bảo hành các sản phẩm AQUA sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 cụ thể như sau:

  • Máy giặt lồng đứng: 10 năm đối với động cơ Motor Inverter
  • Máy giặt lồng ngang: 10 năm đối với động cơ Motor Inverter và không Inverter
  • Tủ lạnh: 10 năm đối với máy nén Inverter
  • Máy điều hòa (máy lạnh): 5 năm đối với máy nén Inverter
  • Máy nước nóng gia dụng: 10 năm đối với thanh gia nhiệt và bình chứa

→ Toàn bộ thân máy và các bộ phận khác: 2 năm bảo hành tiêu chuẩn.

→ Quý khách cần đăng ký bảo hành điện tử để đảm bảo được chấp nhận bảo hành.

Nhiều sản phẩm được hưởng chính sách mở rộng bảo hành AQUA

Danh sách sản phẩm được hưởng chính sách mở rộng bảo hành AQUA (từ ngày 01/03/2017)

Loại hàng

STT

Model

Thời gian bảo hành

Máy nén Inverter

Tủ và các bộ phận khác

Tủ lạnh

1

AQR-I189DN.DC

10 năm

2 năm

2

AQR-I209DN.DC

10 năm

2 năm

3

AQR-I226BN.DC

10 năm

2 năm

4

AQR-I227BN.DC

10 năm

2 năm

5

AQR-I246BN.DC

10 năm

2 năm

6

AQR-I247BN.DC

10 năm

2 năm

7

AQR-I255AN.SN

10 năm

2 năm

8

AQR-IP255AN.DC

10 năm

2 năm

9

AQR-I285AN.SN

10 năm

2 năm

10

AQR-IP285AN.DC

10 năm

2 năm

11

AQR-I257BN.PS

10 năm

2 năm

12

AQR-IP257BN.DB

10 năm

2 năm

13

AQR-I287BN.PS

10 năm

2 năm

14

AQR-IP287BN.DB

10 năm

2 năm

15

AQR-I346BN.PS

10 năm

2 năm

16

AQR-IU346BN.DB

10 năm

2 năm

17

AQR-I376BN.PS

10 năm

2 năm

18

AQR-IU376BN.DB

10 năm

2 năm

19

AQR-IP286AB.SD

10 năm

2 năm

20

AQR-IP286AB.DC

10 năm

2 năm

21

AQR-IP346AB.SD

10 năm

2 năm

22

AQR-IP346AB.DC

10 năm

2 năm

23

AQR-I315.SK

10 năm

2 năm

24

AQR-I315.DC

10 năm

2 năm

25

AQR-I340.SK

10 năm

2 năm

26

AQR-I340.DC

10 năm

2 năm

27

AQR-ID360.BL

10 năm

2 năm

28

AQR-ISD42D.DC

10 năm

2 năm

29

AQR-IG525AM.GS

10 năm

2 năm

30

AQR-IG525AM.GG

10 năm

2 năm

31

AQR-IG525AM.GW

10 năm

2 năm

32

AQR-IG525AM.GB

10 năm

2 năm

33

AQR-IG525AM.SG

10 năm

2 năm

34

AQR-IFG50D.HD

10 năm

2 năm

35

AQR-IFG55D.GD

10 năm

2 năm

Máy giặt
lồng đứng
(cửa trên)

STT

Model

Động cơ (Motor) Inverter

Máy và các bộ phận khác

1

AQW-DQ90Z2T.S

10 năm

2 năm

2

AQW-DQ90Z2T.N

10 năm

2 năm

3

AQW-DQW90ZT.S

10 năm

2 năm

4

AQW-DQW90ZT.N

10 năm

2 năm

5

AQW-D900AT.S

10 năm

2 năm

6

AQW-D900AT.N

10 năm

2 năm

7

AQW-D901AT.S

10 năm

2 năm

8

AQW-D901AT.N

10 năm

2 năm

9

AQW-DQ105ZT.S

10 năm

2 năm

10

AQW-DW105AT.S

10 năm

2 năm

11

AQW-DW105AT.N

10 năm

2 năm

12

AQW-DW115AT.S

10 năm

2 năm

13

AQW-DW115AT.N

10 năm

2 năm

14

AQW-DQ125ZT.S

10 năm

2 năm

15

AQW-DQ125ZT.N

10 năm

2 năm

Máy giặt 
lồng ngang (cửa trước)

STT

Model

Tất cả động cơ (Motor)

Máy và các bộ phận khác

1

AQD-780ZT.W

10 năm

2 năm

2

AQD-A800ZT.W

10 năm

2 năm

3

AQD-850ZT.W

10 năm

2 năm

4

AQD-A850ZT.W

10 năm

2 năm

5

AQD-A850ZT.W2

10 năm

2 năm

6

AQD-A852ZT.W

10 năm

2 năm

7

AQD-A852ZT.N

10 năm

2 năm

8

AQD-D850ZT.W

10 năm

2 năm

9

AQD-980ZT.W

10 năm

2 năm

10

AQD-A980ZT.W

10 năm

2 năm

11

AQD-A980ZT.W2

10 năm

2 năm

12

AQD-A982ZT.W

10 năm

2 năm

13

AQD-A982ZT.N

10 năm

2 năm

14

AQD-D980ZT.W

10 năm

2 năm

15

AQD-D980AZT.W

10 năm

2 năm

Máy 
điều hòa

STT

Model

Máy nén Inverter

Máy và các bộ phận khác

1

AQA-KCRV9WJ

5 năm

2 năm

2

AQA-KCRV9WGSA

5 năm

2 năm

3

AQA-KCRV9VKS

5 năm

2 năm

4

AQA-KCRV10WLS

5 năm

2 năm

5

AQA-KCRV12WJ

5 năm

2 năm

6

AQA-KCRV12WGSA

5 năm

2 năm

7

AQA-KCRV12VKS

5 năm

2 năm

8

AQA-KCRV13WLS

5 năm

2 năm

9

AQA-KCRV18WJ

5 năm

2 năm

10

AQA-KCRV18WGSA

5 năm

2 năm

11

AQA-KCRV18VKS

5 năm

2 năm

12

AQA-KCRV19WLS

5 năm

2 năm

13

AQA-KCHV9WGS

5 năm

2 năm

14

AQA-KCHV12WGS

5 năm

2 năm

Máy 
nước nóng gia dụng

STT

Model

Bình chứa và thanh gia nhiệt

Máy và các bộ phận khác

1

AES20V-E1(H)

10 năm

2 năm

2

AES30V-E1(H)

10 năm

2 năm

3

AES20H-E1(H)

10 năm

2 năm

4

AES30H-E1(H)

10 năm

2 năm

5

AES20V-ED(H)

10 năm

2 năm

6

AES30V-ED(H)

10 năm

2 năm

7

AES20V-Q1(R)

10 năm

2 năm

8

AES30V-Q1(R)

10 năm

2 năm

9

AES40H-C1(H)

10 năm

2 năm

10

AES60H-C1(H)

10 năm

2 năm

Với các model không được kể trong bảng danh sách thì sẽ được hưởng thời gian bảo hành theo quy định bảo hành Sanyo Aqua.

1 bầu chọn /trung bình: 5